ජන්ද ප්‍රතිපල – රත්ගම ආසනය

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 38,904 (74.14%)

සමගි ජන බලවේගය 8,596 (16.38%)

ජාතික ජන බලවේගය 1,993 (3.80%)

එක්සත් ජාතික පක්ශය  1644 (3.13%)

Recommended For You

About the Author: Editor