ජන්ද ප්‍රතිපල – දෙනියාය ආසනය

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 51,681 (72.66%)

සමගි ජන බලවේගය 11,619 (16.34%)

ජාතික ජන බලවේගය 4,332 (6.09%)

එක්සත් ජාතික පක්ශය  1,783 (2.51%)

Recommended For You

About the Author: Editor