ජන්ද ප්‍රතිපල – හක්මන ආසනය

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 52,245 (78.043%)

සමගි ජන බලවේගය 8,701 (13.00%)

ජාතික ජන බලවේගය 3,777 (5.64%)

එක්සත් ජාතික පක්ශය   936 (1.40%)

Recommended For You

About the Author: Editor