ජන්ද ප්‍රතිපල – කරන්දෙනිය ආසනය

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 39,857 (76.61%)

සමගි ජන බලවේගය 7,511(14.44%)

ජාතික ජන බලවේගය 1,881(3.63%)

එක්සත් ජාතික පක්ශය   1,220 (2.34%)

Recommended For You

About the Author: Editor