ජන්ද ප්‍රතිපල – බෙන්තර ඇල්පිටිය ආසනය

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 45,117 (73.24%)

සමගි ජන බලවේගය10,464 (16.99%)

ජාතික ජන බලවේගය 2,753 (4.47%)

එක්සත් ජාතික පක්ශය   1,353 (2.20%)

Recommended For You

About the Author: Editor