ජන්ද ප්‍රතිපල – අක්මීමන ආසනය

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 46,093 (69.47%)

සමගි ජන බලවේගය 12,266 (18.49%)

ජාතික ජන බලවේගය 4,550 (6.86%)

එක්සත් ජාතික පක්ශය   1,824 (2.75%)

Recommended For You

About the Author: Editor