ජන්ද ප්‍රතිපල – මාතර ආසනය

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ 43,260 (68.18%)

සමගි ජන බලවේගය 10,410 (16.41%)

ජාතික ජන බලවේගය 7,730 (12.18%)

එක්සත් ජාතික පක්ශය   1,125 (1.77%)

Recommended For You

About the Author: Editor