ලංකාවෙන්ම වැඩිම මනාප මහින්දට; කුරුණෑගල සමස්ත මනාප ඡන්ද ප්‍රතිඵල

2020 මහ මැතිවරණයේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ මනාප ඡන්ද ප්‍රතිඵල නිකුත් වී තිබේ.

ඒ අනුව, 
පොදු ජන පෙරමුණ – ආසන 11

(01) මහින්ද රාජපක්ෂ 527,364
(02) ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු 199,203
(03) ගුණපාල රත්නසේකර 141,991
(04) දයාසිරි ජයසේකර 112,452
(05) අසංක නවරත්න – 82,779
(06) සමන්ප්‍රිය හේරත් – 66,814
(07) ඩී.බී.හේරත් – 61,954
(08) අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා – 59,696
(09) ජයරත්න හේරත් – 54,351
(10) ශාන්ත බණ්ඩාර – 52,086
(11) සුමිත් උඩුකුඹුර – 51,134

සමගි ජන බලවේගය – ආසන 04

(01) නලින් බණ්ඩාර  – 75,631
(02) ජේ.සී.අලවතුවල – 65,956
(03) අශෝක් අබේසිංහ – 54,512
(04)තුෂාර ඉඳුනිල් – 49,364

Recommended For You

About the Author: Editor