වීසා රහිතව ලෙබනනයේ සිටින විදෙස් ශ්‍රමිකයන්ට සහනයක්

ලෙබනනයේ කම්කරු අමාත්‍යවරිය විසින් ලෙබනනයේ රැකියා සහ වීසා කොන්දේසි උල්ලංගණය කරමින් එහි රැදී සිටිනා විදෙස් ශ්‍රමිකයන් සදහා උපදෙස් මාලාවක් නිකුත් කර ඇත

2020 ජූලි මස 31 දින සිට මාස තුනක කාලයක් එය වලංගු වේ .

Recommended For You

About the Author: Editor