නව අග්‍රාමාතයවරයාගේ දිවුරුම් දීම කැලනියේදි

නව අග්‍රාමාතය මහින්ද රාජපක්ශ මහතා දිව්රුම් දීම හෙට දින 2020 අගොස්තු 9 ඉරිදා උදැසන 8.30 ට කැලනිය රජමහා විහාරයේදි සිදුකරනු ලබයි

Recommended For You

About the Author: Editor