පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරඟාවලිය අරඹමින් අද කණ්ඩායම් අටක් තරඟ බිමට

කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය නිසා එහි ඇති සෞඛ්‍ය උපදේශනයන්ට අනුකූලව ආරම්භ කරන 2019 – 2020 පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලිය අද ආරම්භ වේ.තරඟාවලිය ආරම්භ කරමින් අද කණ්ඩායම් අටක් තරග බිමට පිවිසීමට නියමිතය.

අද පැවත්වෙන තරගවලදී කටුනායකදී සීසීසී සහ රාගම ක්‍රීඩා සමාජයේ තරඟය පැවත්වෙන අතර කෝල්ට්ස් සහ සැරසන් ක්‍රීඩා සමාජ තරඟ වදින්නේ බොරැල්ල පී සරවනමුත්තු ක්‍රීඩාංගණයේදීය.යුද හමුදා කණ්ඩායම සහ එන්සීසී කණ්ඩායම් එස්එස්සී පිටියේ තරඟ වදින විට,සීසීසී ක්‍රීඩා පිටියේදී බීආර්සී කන්ඩායමට එරෙහිව චිලව් මේරියන්ස් කණ්ඩායම තරඟ වදියි.

මෙවර තරඟවලියේ මූලික වටය දින හතරේ සිට තුන දක්වා අඩු කර තිබෙන අතර පරාජිතයන් හෝ ජයග්‍රාහකයන් සම්බන්ධයෙන් උසස් කිරීමක් හෝ පහත වැටීමක් ද සිදු වන්නේ නැත.එම තීරණ මේ වසරේ තරගාවලියට පමණක් අදාළ වන ලෙස ක්‍රිකට් පරිපාලනය විසින් ගෙන ඇත්තේ කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය සැළකිල්ලට ගනිමින්ය.

තරඟාවලියට අදාළ සම්පූර්ණ තරඟ කාල සටහන පහත දක්වා ඇත.

දිනයසත්කාරක පිළප්‍රතිවාදීන්ක්‍රීඩාංගණය
අගෝස්තු10-11-12සී.සී.සීරාගමකටුනායක
 කෝල්ට්ස්සැරසන්ස්පී.සරා
 යුද හමුදාවඑන්. සී. සී.එස්. එස්. සී.
 බී.ආර්.සී.හලාවත මේරියන්ස්සී.සී.සී
අගෝස්තු 15-16-17 සැරසන්ස්සී.සී.සී.එස්. එස්. සී.
 රාගමකෝල්ට්ස්සී.සී.සී.
 හලාවත මේරියන්ස්යුද හමුදාවපී.සරා
 එන්.සී.සී.බී.ආර්.සී.කටුනායක
අගෝස්තු 20-21-22සී.සී.සී.එන්. සී. සී.පී.සරා
 කෝල්ට්ස්හලාවත මේරියන්ස්එස්.එස්.සී.
 යුද හමුදාවරාගම සී.සී.සී.
 බී.ආර්.සී.සැරසන්ස්කටුනායක
අගෝස්තු 25-26-27හලාවත මේරියන්ස්සී.සී.සී.එස්. එස්. සී.
 එන්. සී. සී. කෝල්ට්ස්සී.සී.සී.
 සැරසන්ස්යුද හමුදාවකටුනායක
 රාගමබී.ආර්.සී.පී.සරා

ප්ලේට් තරග වටයේ කාල සටහන 

දිනසත්කාරක පිලප්‍රතිවාදීන්ක්‍රීඩාංගණය
අගෝස්තු 10-11-12මීගමුවලන්කන්මොරටුව
 එස්.එස්.සී.ටැමිල් යුනියන්එන්.සී.සී
 මුවර්ස්බදුරලියකෝල්ට්ස්
අගෝස්තු16-17-18බදුරලියමීගමුවඑන්.සී.සී.
 ලන්කන්එස්.එස්.සී.කෝල්ට්ස්
 ටැමිල් යුනින්මුවර්ස්මොරටුව
අගෝස්තු 22-23-24මීගමුවටැමිල් යුනියන්කෝල්ට්ස්
 එස්.සී.සී.බදුරලියමොරටුව
 මුවර්ස්ලන්කන්එන්.සී.සී. 

Recommended For You

About the Author: Editor