නව රජයේ ඇමතිවරු, රාජ්‍ය ඇමතිවරු, දිස්ත්‍රික් දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපතිවරු (සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව)

අභිනව රජයෙහි අමාත්‍යවරු සහ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපතිවරු අද පත් කෙරුණා. කැබිනට් හා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු අද මහනුවර මඟුල් මඩුවේදී දිවුරුම් දුන්නා.

අමාත්‍යාංශ 28 ක් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ 40 කින් යුක්ත අමාත්‍ය මණ්ඩලය

– කැබිනට් අමාත්‍යවරු

01. මහින්ද රාජපක්ෂ – මුදල් අමාත්‍ය
02. නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා – කම්කරු අමාත්‍ය
03. ජී.එල්. පීරිස් – අධ්‍යාපන අමාත්‍ය
04. පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි – සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය
05. දිනේෂ් ගුණවර්ධන – විදේශ අමාත්‍ය
06. ඩග්ලස් දේවානන්ද – ධීවර අමාත්‍ය
07. ගාමිණි ලොකුගේ – ප්‍රවාහන අමාත්‍ය
08. බන්දුල ගුණවර්ධන – වෙළෙඳ අමාත්‍ය
09. ආර්.එම්.සී.බී. රත්නායක – වනජීවි හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍ය
10. ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් – රාජ්‍ය සේවා පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍ය
11. කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල – ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය
12. චමල් රාජපක්ෂ – වාරිමාර්ග අමාත්‍ය
13. ඩලස් අලහප්පෙරුම – විදුලිබල අමාත්‍ය
14. ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු – මහාමාර්ග අමාත්‍ය
15. විමල් වීරවංශ – කර්මාන්ත අමාත්‍ය
16. මහින්ද අමරවීර – පරිසර අමාත්‍ය
17. එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන – ඉඩම් අමාත්‍ය
18. මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ – කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය
19. වාසුදේව නානායක්කාර – ජල සම්පාදන අමාත්‍ය
20. උදය ගම්මන්පිල – බලශක්ති අමාත්‍ය
21. රමේෂ් පතිරණ – වැවිලි අමාත්‍ය
22. ප්‍රසන්න රණතුංග – සංචාරක අමාත්‍ය
23. රෝහිත අබේගුණවර්ධන – වරාය හා නාවික අමාත්‍ය
24. නාමල් රාජපක්ෂ – තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය
25. අලි සබ්රි – අධිකරණ අමාත්‍ය

– රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු –

01.චමල් රාජපක්ෂ – අභ්‍යන්තර ආරක්ෂක,ස්වදේශ කටයුතු හා ආපදා කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

02.පියංකර ජයරත්න – මුදල් හා ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

03.දුමින්ද දිසානායක – සුර්යබල,සුළං හා ජලවිදුලි ජනන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

04.දයාසිරි ජයසේකර – බතික් , අත්යන්ත්‍ර රෙදි හා දේශීය ඇඟළුම් නිෂ්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

05.සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ – බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ සහ සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

06.ලසන්ත අලගියවන්න – සමුපකාර සේවා, අලෙවි සංවර්ධන හා පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

07.අරුන්දික ප්‍රනාන්දු – පොල් කිතුල් තල් හා රබර් වගා ප්‍රවර්ධනය හා ආශ්‍රිත කාර්මික භාණ්ඩ නිෂ්පාදන හා අපනයන විවිධාංගිකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

08.නිමල් ලාන්සා – ග්‍රාමීය මාර්ග හා අවශේෂ යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

09.ජයන්ත සමරනායක – ගුදම් පහසුකම්, බහලුම් අංගන, වරාය සැපයුම් පහසුකම් හා බෝට්ටු හා නැව් කර්මාන්ත සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

10.රොෂාන් රණසිංහ – ඉඩම් කළමනාකරණ කටයුතු රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ඉඩම් හා දේපළ සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

11.කනක හේරත් – සමාගම් වතු ප්‍රතිසංස්කරණ, තේ වතු ආශ්‍රිත බෝග වගා, තේ කර්මාන්ත ශාලා නවීකරණය හා තේ අපනයන ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

12.විදුර වික්‍රමනායක – ජාතික උරුම,ප්‍රාසාංග කලා හා ග්‍රාමීය කලා ශිල්පී ප්‍රවර්ධන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ

13.ජානක වක්කුඹුර – උක්, බඩඉරිඟු, කජු, ගම්මිරිස්, කුරුඳු, කරාබුනැටි, බුලත් ඇතුළු කුඩා වැවිලි බෝග වගා සංවර්ධනය

14.විජිත බේරුගොඩ – දහම්පාසැල් , භික්ෂු අධ්‍යාපන, පිරිවෙන් හා බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාල රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

15.ශෙහාන් සේමසිංහ – සමෘද්ධි ගෘහ ආර්ථික, ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ස්වයං රැකියා, ව්‍යාපාර සංවර්ධන හා ඌන උපයෝජන රාජ්‍ය සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

16. මොහාන් ද සිල්වා – පොහොර නිෂ්පාදන සහ සැපයුම්, රසායනික පොහොර සහ කෘමිනාශක භාවිත නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

17.ලොහාන් රත්වත්තේ – මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

18.දිලුම් අමුණුගම – වාහන නියාමනය, බස් රථ ප්‍රවාහන සේවා සහ දුම්රිය මැදිරි හා මෝටර් රථ කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

19.විමලවීර දිසානායක – වනජීවි රැකවරණය, අලි වැට හා අගල් ඉදිකිරිම ඇතුළු ආරක්ෂිත වැඩපිළිවෙළ හා කැලෑ නැවත වගා කිරීම හා වන සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

20.තාරක බාලසූරිය – කලාපීය සහයෝගිතා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

21. ඉන්දික අනුරුද්ධ – ග්‍රාමීය නිවාස හා ඉදිකිරීම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

22. කංචන විජේසේකර – විසිතුරු මසුන්, මිරිදිය මත්ස්‍ය සහ ඉස්සන් ඇති කිරීම ධීවර වරාය සංවර්ධන, බහුදින ධීවර කටයුතු මත්ස්‍ය අපනයන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

23. සනත් නිශාන්ත – ග්‍රාමීය හා ප්‍රාදේශීය පානීය ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

24.සිරිපාල ගම්ලත් – මහවැලි කලාප ආශ්‍රිත ඇලවේලි හා ජනාවාස පොදුයටිතල පහසුකම් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

25.සරත් වීරසේකර – පළාත් සභා හා පළාත් පාලන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

26.අනුරාධ ජයරත්න – ග්‍රාමීය කුඹුරු හා ආශ්‍රිත වැව්, ජලාශ හා වාරිමාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

27.සදාසිවම් වියාලේන්ද්‍රන් – තැපැල් සේවා හා ජනමාධ්‍යවේදී වෘත්තීය සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

28.තේනුක විදානගමගේ – ග්‍රාමීය හා පාසල් ක්‍රීඩා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

29.සිසිර ජයකොඩි – දේශීය වෙදකම ප්‍රවර්ධන ග්‍රාමීය හා ආයුර්වේද රෝහල් සංවර්ධන හා ප්‍රජා සෞඛ්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

30.පියල් නිශාන්ත -කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසැල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් සහ අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

31. ප්‍රසන්න රණවීර – වේවැල් , පිත්තල, මැටි, ලී බඩු සහ, ග්‍රාමීය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධනය රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

32. ඩී.වී.චානක – ගුවන් සේවා හා අපනයන කලාප සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

33. ඩී.බී.හේරත් – පශු සම්පත් ගොවිපළ ප්‍රවර්ධන හා කිරි බිත්තර ආශ්‍රිත කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

34. ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ – වී හා ධාන්‍ය, කාබනික ආහාර, එළවළු, පලතුරු, මිරිස්, ළූණු හා අර්තාපල් වගා ප්‍රවර්ධන ,බීජ නිෂ්පාදන හා උසස් තාක්ෂණික කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

35. නාලක ගොඩහේවා – නාගරික සංවර්ධන, වෙරළ සංරක්ෂණ, අපද්‍රව්‍ය බැහැරලීම හා ප්‍රජා පවිත්‍රතා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

36. ජීවන් තොණ්ඩමන් – වතුනිවාස හා ප්‍රජා යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

37. අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් – මුදල් හා ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

38. සීතා අරඹේපොළ – නිපුණතා සංවර්ධන වෘත්තීය අධ්‍යාපන, පර්යේෂණ හා නව නිපැයුම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

39.චන්න ජයසුමන – ඖෂධ නිෂ්පාදනය සැපයීම හා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

– දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු සභාපතිවරු –

ප්‍රදීප් උදුගොඩ – කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය
සහන් ප්‍රදීප් විතාන – ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය
සංජීව එදිරිමාන්න – කළුතර දිස්ත්‍රික්කය
වසන්ත යාපා බණ්ඩාර – මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය
එස්. නාලක බණ්ඩාර කොට්ටේගොඩ – මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය
එස් බී දිසානායක – නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය
සම්පත් අතුකෝරළ – ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය
නිපුන රණවක – මාතර දිස්ත්‍රික්කය
උපුල් ගලප්පත්ති – හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය
අංගජන් රාමනාදන් – යාපනය දිස්ත්‍රික්කය
ඩග්ලස් දේවානන්ද – කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය
කේ දිලීපන් – වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කය
කේ කාදර් මස්තාන් – මන්නාරම හා මුලතිව් දිස්ත්‍රික්ක
ඩී වීරසිංහ – අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය
කපිල අතුකෝරල – ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කය
ගුණපාල රත්නසේකර – කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය
අශෝක ප්‍රියන්ත – පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය
එච් නන්දසේන – අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය
අමරකීර්ති අතුකෝරල – පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය
සුදර්ශන දෙනිපිටිය – බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය
කුමාරසිරි රත්නායක – මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය
අකිල එල්ලාවල – රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය
රාජිකා වික්‍රමසිංහ – කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය

Recommended For You

About the Author: Editor