ලිපිය නැතිව වැඩ භාර ගැනීමට එයි

නව රජයේ ජල සම්පාදන අමාත්‍යවරයා ලෙස පත් කළ වාසුදේව නානායක්කාර මහතා සිය ධූරයේ වැඩ භා ගැනීමට පැමිණ තිබුණේ පත්විම් ලිපිය නොමැතිවය.වැඩ භාර ගැනීමේ කටයුතු කරන අතර තුර ඒ සඳහා අවශ්‍යය කටයුතු සැළසුම් කළ නිලධාරියාට ඔහු පැවසුවේ තමන්ට පත්වීම් ලිපිය නැතිව වැඩ භාර ගන්නට දීම වැරදි වැඩක් බවය.
කෙසේ හෝ අමාත්‍යවරයා ඒ මොහොතේම අයෙක් පිටත් කර යවා සිය පත්වීම් ලිපිය අදාළ නිලධාරීන්ට භාර දීමට කටයුතු සැළසුම් කර තිබිණි.
ඔහුගේ නව අමාත්‍ය ධූරයේ වැඩ භාර ගැනීම යෙදී තිබුණේ අගෝස්තු 13 වන දා ය.

Recommended For You

About the Author: Editor