ලේකම් හාමුදුරුවො වැඩ ඉන්නෙ අනුරාධපුරේදැයි සැකයි – අපේ ජනබල පක්ෂයේ ශාමිණි වීරසූරිය

අපේ ජනබල පක්ෂයේ අනුරාධපුර නැගෙනහිර ආසන සංවිධායිකා ශාමිනී වීරසූරිය අනුරාධපුර පොලීසියට පැමිණිල්ලක් කරමින් පෙන්වා දෙන්නේ වේදිනිගම විමලතිස්ස හිමියන් කළින් අනුරාධපුරයේ වැඩ සිටි බැවින් උන් වහන්සේ අනුරාධපුරේ වැඩ ඉන්නේද යන්න සැක සහිත බවය.
පැමිණිල්ලෙන් පසුව මාධ්‍ය ඇමතූ ශාමිනී වීරසූරිය ලේකම් හිමිගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ සැඟවී හඬපට සහ වීඩියෝ ඉදිරිපත් නොකර සමාජය හමුවට පැමිණ ඇති වී තිබෙන ප්‍රශ්නය නිරාකරණය කිරිමට මැදි වන ලෙසය.
හාමුදුරුවන්ට තර්ජන තියනවා කියනවා මේ තර්ජනය කාගෙන්ද කියලා හාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරන්නේ නෑ. ඒකත් අපිට හරි ප්‍රශ්නයක්. යනුවෙන් පවසන ශාමිනි නැවත නැවතත් වේදිනිගම විමලතිස්ස හිමියන්ට මේ ප්‍රශ්නය නිරාකරනය කරගන්න මැදිහත් වෙන ලෙස ඉල්ලා සිටියාය.

Recommended For You

About the Author: Editor