ජපන් අගමැති රෝහල්ගත වෙයි

ජපන් අගමැති ෂින්සෝ ආබේ රෝහල්ගත වූ පුවතක් Nippon TV සහ කියෝදෝ පුවත් සේවය විසින් වාර්තා කර තිබෙනවා.


මෙසේ රෝහල්ගත වූ හේතුව නිල වශයෙන් පැහැදිලි වී නැහැ. එහෙත් ඒ සාමාන්‍ය වෛද්‍ය පරීක්ෂණ සඳහා පමණක් බවට විශ්වාස කෙරෙනවා.

Recommended For You

About the Author: Editor