නැගෙනහිර තැපැල් ඡන්දයට දැඩි උනන්දුවක්

2020 මහමැතිවරණයේ තැපැල් ඡන්ද ප‍්‍රකාශ කිරීමේ අද (16) සිව්වන දිනයයි. තැපැල් ඡන්දය පැවැති ඉකුත් දින 03 දී එම කටයුතු සාමාකාමීව සිදුකෙරුණු බවයි මැතිවරණ නිරීක්ෂණ සංවිධාන සඳහන් කළේ.

මේ අතර මහා මැතිවරණයේ අද තැපැල් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා නැගෙනහිර පොලිස් ස්ථානවල හා ත්‍රිවිධ හමුදාව උද්යෝගිමත්ව ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන ආකාරය දැන ගැනීමට ලැබුණු බව මඩකලපුව වාර්තාකරු සඳහන් කළා.

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ පොලිස් ස්ථාන 12ක දිස්ත්‍රික්ක පොලිස් මුලස්ථාන ඇතුලත්ව හමුදා කඳවුරුවල සාමකාමීව ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ කටයුතු සිදු කෙරෙන බවයි ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.

Recommended For You

About the Author: Editor