කොළඹ 12,13,14,!5 ප්‍රදේශවලට අද පැය එකොළහක ජල කප්පාදුවක්

අද රාත්‍රී 10.00 සිට හෙට උදෑසන 6.00 දක්වා කොළඹ 12, 13, 14 සහ 15 යන ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි.

පැය 11 ක එම කාලය තුළ කොළඹ 1 සහ 11 යන ප්‍රදේශවලට අඩුපීඩනයක් යටතේ ජලය සැපයෙනු ඇති බවත් වාර්තා වෙනවා.

මහ කොළඹ ජල හා අප ජල කළමනාකරණ වැඩිදියුණු කිරීමේ ආයෝජන වැඩසටහන යටතේ බෙදාහැරීම් පද්ධතියේ අත්‍යවශ්‍ය වැඩි දියුණු කිරීමේ කටයුත්තක් නිසා ජල සැපයීම විසන්ධි කරන බවයි ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසන්නේ.

Recommended For You

About the Author: Editor