කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට හෙට ජල කප්පාදුවක්

මහකොළඹ ජලාපවහනය කළමණාකරණය වැඩිදියුණු කිරීමේ ආයෝජන වැඩසටහන යටතේ අත්‍යාවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් හෙට (18) දිනයේ කොළඹ ප්‍රදේශ කිහිපයකට ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට තීරණය කර ඇත 

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය සදහන් කරන පරිදි හෙට (18) පස්වරු 8 සිට  පසුදා (19) පෙරවරු 06 දක්වා පැය 10 ක ජල කප්පාදුවක් සිදු කිරීමට නියමිතය. 

ඒ අනුව කොළඹ 13,14, සහ 15 යන ප්‍රදේශවලට ජල කප්පාදුව සිදුවෙයි මීට අමතරව කොළඹ 11,12 යන ප්‍රදේශ වලට අඩු පීඩනයක් යටතේ ජලය සැපයීමට නියමිතය.

Recommended For You

About the Author: Editor